Tarieven

Kies jouw coachingspakket of training

€249,-

GIK basis

bewust-
wording

€349,-

gik extra

andere kijk

€449,-

gik vervolg


patronen
door-
breken

€...

gik maatwerk

naar behoefte

€182.50,-

IK LEER LEREN

€300,-

Ik leer leren individu

€175,-

happy me

€200,-

happy you

Voorwaarden

De prijzen zijn inclusief BTW.

Na iedere afspraak ontvang je een factuur. Deze dien je binnen 14 werkdagen te voldoen. 

Je kunt tot uiterlijk 24 uur van te voren een afspraak afzeggen of verzetten. Indien je niet tijdig afzegt wordt en 50% van het uurtarief (€55,- incl. BTW) in rekening gebracht. Een afspraak tijdig verzetten kan natuurlijk altijd. 

Aanmelden kan via het contactformulier of een email te sturen naar: info@marijeskindercoachingentraining.nl 

Neem gerust contact met mij op. Samen komen we er wel uit. 

Werkwijze en overige voorwaarden

 • U kunt uw kind, tiener en/of uzelf aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier. Jongeren kunnen zichzelf aanmelden.
 • Zodra de aanmelding binnen is, neem ik zo snel als mogelijk contact met u op.
 • Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht uw telefoonnummer, adres, geboortedatum van uw kind en de reden voor uw aanvraag via het aanmeldformulier vooraf in te sturen. Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak direct worden gestart met uw hulpvraag.
 • We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.
 • Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik in principe tegelijk met u en uw kind. Dit kan betekenen dat u aanwezig bent tijdens de coaching. Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen. Voor uw kind is dat prettig en veilig.
 • U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.
 • U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Ik ben geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.
 • De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen.
 • Heeft u een klacht of vraag, neemt u dan contact met mij op, zodat er een oplossing gevonden kan worden voor de situatie. Mocht de klacht onverhoopt niet worden opgelost dan kunt u zich eventueel wenden tot een mediator c.q. een bevoegd rechter. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening.
 • Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.